Usługi opiekuńcze dla osób zależnych. Teraz my pomożemy innym

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Zaproponowana innowacja społeczna to nowy skuteczniejszy model wsparcia rodziców dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin (szczególnie matek), nie uzyskujących wystarczającej pomocy instytucjonalnej w tym zakresie, oparty na wykorzystaniu potencjału rodziców po stracie dziecka (szczególnie matek) na rzecz rodziców tych dzieci i ich rodzin (model wsparcia). Zaproponowany model innowacji społecznej opiera się zatem na symbiozie (tj. ścisłym współdziałaniu) przedstawicieli głównej grupy użytkowników nowego rozwiązania na rzecz przedstawicieli grupy docelowej odbiorców. Innowacyjność zaproponowanego pomysłu przejawia się więc przede wszystkim w tworzeniu nowych możliwości oraz nowych relacji, przy jednoczesnym wykorzystaniu otwartości na współdziałanie, jak również efektywniejszym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Obecnie w Polsce nie istnieje podobne rozwiązanie (autorski model wsparcia – uzupełnienie opieki formalnej).

W ramach licencji udostępniamy: Instrukcję, program szkolenia merytorycznego, materiały szkoleniowe

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie służy rodzinom wychowującym dziecko nieuleczalnie chore, oraz rodzicom po stracie dziecka którzy chcą wykorzystać swoje doświadczenia i powrócić na rynek pracy.

Nasze rozwiązanie mogą promować różnego typu instytucje rządowe jak i pozarządowe.

AUTOR INNOWACJI

Krakowskie Hospicjum dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera: fundacja świadcząca pomoc medyczną, pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną, duchową i socjalną, rodzinom oczekującym i wychowującym dziecko przewlekle i nieuleczalnie chore w domu, oraz pomoc rodzinom po stracie dziecka w wyniku choroby śmiertelnej.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego