ROZWIĄZANIA EDUKACYJNE

Dorosłość bez barier

Model pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

WIĘCEJ

MODEL DOM

model wsparcia rodziców/opiekunów dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej.

WIĘCEJ

ARTEMO

metody rozwoju umiejętności społecznych, opartej na zastosowaniu narzędzi o charakterze artystyczno-plastyczymosób ze spektrum autyzmu.

WIĘCEJ

FOOS

Filmowy Opiekun Osób Starszych – filmy instruktażowe dotyczące profesjonalnej domowej opieki nad starszą leżącą osobą, przez członka jego rodziny

WIĘCEJ

PO KOLEI O KOLEI

warsztaty dla osób niepełnosprawnych poświęcone transportowi kolejowemu w Polsce

WIĘCEJ

IDĘ! – bo mogę

metoda prowadzenia przez instruktorów wspinania zajęć wspinaczkowych dla osób z zespołem Aspergera w wieku 10-18 lat i ich rodziców / opiekunów prawnych.

WIĘCEJ

Judo jako element kształtowania sensoryki motorycznej osób z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną

WIĘCEJ

WyDobrzeJecie

model obejmujący wykłady, webinaria i warsztaty z zakresu wpływu żywienia jakość funkcjonowania rodziców i opiekunów niepełnosprawnych dzieci.

WIĘCEJ

Biblioteka multimedialna zaburzeń psychicznych

wśród osób starszych i niesamodzielnych

WIĘCEJ

ONCO-JOGA

Wzmocnienie psychofizyczne osób chorych onkologicznie i ich opiekunów.

WIĘCEJ

WROTA PAMIĘCI

Narzędzie edukacyjne dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich otoczenia.

WIĘCEJ

SZU NA TROPIE PAMIĘCI

Seria książeczek dla dzieci w wieku przedszkolnym.

WIĘCEJ

Specjalna Wirtualna Klasa

Zajęcia asynchroniczne w postaci nagranych, interaktywnych lekcji/kursów dla młodzieży niepełnosprawnej.

WIĘCEJ