MobiAsystent

Samodzielność z telefonem w dłoni

NA CZYM POLEGA
NASZE ROZWIĄZANIE

Obsługa aplikacji jest bardzo prosta, odbywa się za pomocą tylko kilku przycisków i list opcji. Wezwanie pomocy osób bliskich lub dostępnych wolontariuszy odbywa się poprzez komunikat głosowy lub transmisję wideo na żywo, nagrywaną kamerą zainstalowaną w smartfonie. Dzięki temu można udzielić pomocy osobie potrzebującej na bieżąco, widząc jej problem i kierując ją do rozwiązania.

KOMU SŁUŻY
NASZE
ROZWIĄZANIE

MobiAsystent to aplikacja, która wspiera osoby niesamodzielne w codziennych czynnościach domowych, m.in. osoby z niepełnosprawnością wzroku, starsze, osoby z lekkim i umiarkowanym poziomem niepełnosprawności intelektualnej. Dzięki prostej obsłudze aplikacji, bez problemów mogą z niej korzystać osoby niezaznajomione z nowoczesnymi technologiami. MobiAsystent wspiera także członków rodzin osób niesamodzielnych, którzy częściej i bez obaw mogą pozostawiać te osoby bez opieki.

KTO MOŻE
ZASTOSOWAĆ
NASZE
ROZWIĄZANIE

Z naszego rozwiązania może skorzystać każda osoba, która nie potrafi samodzielnie funkcjonować w miejscu zamieszkania lub potrzebuje pomocy wymagającej zewnętrznej interwencji. Bezpłatnej aplikacji MobiAsystent można używać na smartfonie z systemem operacyjnym Android.

JAKIE MATERIAŁY
UDOSTĘPNIAMY
W RAMACH
LICENCJI

Plik instalacyjny aplikacji (Android), kody źródłowe, instrukcję używania i filmik prezentujący sposób działania aplikacji

KIM
JESTEŚMY

Fundacja Szansa dla Niewidomych – od 26 lat pomagamy osobom z dysfunkcją wzroku. Naszym celem jest ich nowoczesna rehabilitacja: włączanie w wykorzystywanie nowoczesnych technologii, integracja społeczna i aktywizacja zawodowa.

GDZIE MOŻECIE
NAS ZNALEŹĆ
I JAK SIĘ Z NAMI
KONTAKTOWAĆ

Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa
tel: (22) 51 010 99;
e-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org,
malwina.wysocka@szansadlaniewidomych.org

POBIERZ TEASER