Project Description

BAZA WIEDZY

Poniżej prezentujemy bezpłatne publikacje, opracowania, artykuły, komentarze, itp. na temat innowacji społecznych – ich definiowania, projektowania, finansowania, upowszechniania, itp. Informujemy również o różnych wydarzeniach – prelekcjach, konferencjach, konkursach, itp. z zakresu innowacji społecznych, w których warto uczestniczyć, o których warto wiedzieć! Miłej lektury!

DZIAŁ – publikacje, opracowania, artykuły, komentarze:

Przede wszystkim zachęcamy do zapoznania się z publikacjami zamieszczonymi na stronie brytyjskiej Krajowej Fundacji Nauki, Technologii i Sztuki (NESTA): http://nesta.org.uk/publications.

W szczególności polecamy:

Opracowania o innowacjach społecznych publikowane są również na stronie Księgarni Unii Europejskiej: https://bookshop.europa.eu, których autorami są instytucje Unii Europejskiej, takie m. in. jak: Komisja Europejska, Parlament Europejski, itp.:

  • SOCIAL POLICY INNOVATION. MEETING THE SOCIAL NEEDS OF CITIZENS (INNOWACJE W POLITYCE SPOŁECZNEJ), 2015 r.: https://bookshop.europa.eu/en/social-policy-innovation-pbKE0514045/

  • GUIDE TO SOCIAL INNOVATION (PRZEWODNIK PO INNOWACJACH SPOŁECZNYCH), 2013 r.: https://bookshop.europa.eu/en/guide-to-social-innovation-pbKN3013271/

  • FINANCING SOCIAL IMPACT. FUNDING SOCIAL INNOVATION IN EUROPE, MAPPING THE WAY FORWARD (FINANSOWANIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH), 2012 r.: http://bookshop.europa.eu/en/financing-social-impact-pbNB3111412/

DZIAŁ – prelekcje, konferencje, konkursy:

EUROPEAN SOCIAL INNOVATION COMPETITION to Europejski Konkurs na Innowacje Społeczne organizowany corocznie od 2012 roku dla upamiętnienia Diogo Vasconcelos (https://en.wikipedia.org/wiki/Diogo_Vasconcelos). Celem Konkursu jest wsparcie nowatorskich rozwiązań z zakresu ważnych dla Europy i Europejczyków tematów. Dotychczasowe edycje skupiały się na następujących obszarach:

  1. pierwsza edycja w roku 2013 – poświęcona była nowym formom pracy, tj. „New Forms of Work”,
  2. druga edycja w roku 2014 – zorganizowana została pod hasłem „The Job Challenge”, tj. rozwiązań zapobiegających bezrobociu,
  3. trzecia edycja w roku 2015 – była dedykowana nowym ścieżkom wzrostu, tj. „New Ways to Grow”,
  4. czwarta edycja w roku 2016 – adresowana była pomysłom związanym z migrantami i uchodźcami („Refugees and Migrants”).

W szczególności zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami nagrodzonymi w trzeciej edycji Konkursu, w ramach której wyróżniono pomysły tematycznie powiązane z Projektem „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) – więcej o pomysłach w Zakładce: O innowacjach – Przykłady).

Kolejna, piąta już edycja Konkursu ogłoszona zostanie w lutym 2017 r. Wówczas poznamy

Więcej o wydarzeniu na stronie: http://ec.europa.eu/

NEWUROPE100lista New Europe 100 ma na celu wspieranie innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez wyróżnienie liderów pozytywnych zmian. Organizatorem Projektu jest Res Publica wraz z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim, GOOGLE i Financial Times we współpracy z wieloma innymi instytucjami z tego obszaru Europy.

W listopadzie br. ogłoszono finałową setkę innowatorów w Europie Środkowo-Wschodniej, spośród których ponad 20 pochodzi z Polski!

Więcej o wydarzeniu na stronie: http://ne100.org/

SPOŁECZNY START UP. KONKURS NA INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE to wspólna inicjatywa Fundacji Ashoka i UniCredit Foundation, we współpracy z Bankiem Pekao S.A., mająca na celu wyłonienie, a następnie wsparcie przedsiębiorstw społecznych, które mają nowy, nieoczekiwany i skuteczny pomysł na stary, skomplikowany i bolesny problem społeczny.

Pierwsza edycja Konkursu zorganizowana została w roku 2015. W gronie laureatów znalazła się m. in. Spółdzielnia Socjalna FADO. W br. natomiast wyróżniona została m. in. aplikacja HospiCare (więcej o nagrodzonych rozwiązaniach dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych w Zakładce: O innowacjach – Przykłady).

Więcej o wydarzeniu na stronie: http://www.spolecznystartup.pl/