APLIKACJE MOBILNE

MobiAsystent

Aplikacja, która wspiera osoby niesamodzielne w codziennych czynnościach domowych.

WIĘCEJ

Kalker

innowacyjny sposób na komunikację osób zależnych.

WIĘCEJ

Sterowanie mentalne

alternatywa dla osób
niepełnosprawnych

WIĘCEJ

Aplikacja mobilna „TAK!“

Metoda koordynowania
i popularyzacji wolontariatu
młodzieży szkolnej
na rzecz osób zależnych.

WIĘCEJ

YourWay

Aplikacja służący do prezentacji obiektów użyteczności publicznej, na których zainstalowano różne elementy dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku.

WIĘCEJ

Niezapominacz

aplikacja dla niepamiętających.

WIĘCEJ

Dom to praca

aplikacja wspierająca opiekunów osób zależnych

WIĘCEJ