Szu Na Tropie Pamięci

Książeczki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno – szkolnym

NA CZYM POLEGA
NASZE ROZWIĄZANIE

Seria książeczek dotyka problematyki chorób otępiennych, które postrzegane są przez wiele osób jako bardzo trudne. Szczególnym wyzwaniem staje się dla wielu osób przekazanie informacji o chorobie osoby bliskiej najmłodszym jej członkom, czyli dzieciom. Książeczki wspierają naturalną otwartość dzieci na inność i jednocześnie wspierają rodziców dając im wskazówki w jaki sposób reagować i wyjaśniać nietypowe zachowania osób chorych najmłodszym członkom rodziny. Czytelnicy towarzyszą chorej osobie od pierwszych objawów choroby otępiennej po jej zaawansowane stadium. Dzięki próbom angażowania dziecka w proces wspierania osoby z chorobą otępienną zapobiegamy izolacji społecznej chorych, a w dzieciach kształtujemy dobry stosunek do choroby, inności i tworzymy w nich dobre postawy, które mogą procentować. W czasie, gdy ich rodzice osiągną wiek senioralny.

KOMU SŁUŻY
NASZE
ROZWIĄZANIE

Nasze rozwiązanie służy osobom chorym na choroby neurodegeneracyjne i ich rodzinom, w szczególności najmłodszym członkom rodzin.

KTO MOŻE
ZASTOSOWAĆ
NASZE
ROZWIĄZANIE

Nasze rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w rodzinach, przedszkolach, bibliotekach, ośrodkach pomocowych, poradniach terapeutycznych, świetlicach terapeutycznych, gabinetach lekarskich

JAKIE MATERIAŁY
UDOSTĘPNIAMY
W RAMACH
LICENCJI

W ramach licencji udostępniamy pliki produkcyjne, tj. gotowy materiał do uruchomienia druku 10 książeczek. Integralną częścią każdej książeczki są zadania dla dzieci i mini poradnik dla rodziców.

KIM
JESTEŚMY

Jesteśmy grupą osób związanych prywatnie i/lub zawodowo z osobami doświadczającymi chorób neurodegeneracyjnych i/lub ich rodzinami.

GDZIE MOŻECIE
NAS ZNALEŹĆ
I JAK SIĘ Z NAMI
KONTAKTOWAĆ

Pomysł, koncepcja, koordynacja, teksty: Marzena Wójcicka: wojcickam@gmail.com
Koncepcja, teksty: Joanna Szczuka, e-mail: joanna.szczuka@o2.pl
Opracowanie graficzne i skład: Beata Wydrzyńska: beataw@post.pl
Podmiot realizujący: Anna Madhloom, firma: Madan, e-mail: madan@home.pl

POBIERZ TEASER