Rehabilitacja dla każdego

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Zaproponowane rozwiązanie polega na zapewnieniu intensywnej (5 dni w tygodniu po 3 godziny) rehabilitacji dla pacjentów wymagających rehabilitacji neurologicznej poprzez współpracę pacjenta z doświadczonym fizjoterapeutą, który prowadząc terapię uczy młodego fizjoterapeutę, a następnie młody fizjoterapeuta jako wolontariusz prowadzi rehabilitację. Przedstawione rozwiązanie zapewnia jednocześnie zmniejszenie kosztów tak intensywnej rehabilitacji.

W ramach licencji udostępniamy model postępowania w formie opisu.

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie służy pacjentom wymagającym intensywnej rehabilitacji neurologicznej oraz ich rodzinom, a także młodym fizjoterapeutom rozpoczynającym karierę zawodową.

Nasze rozwiązanie może być stosowane przez: przychodnie, szpitale, placówki, centra świadczące usługi rehabilitacji, oraz uczelnie kształcące fizjoterapeutów.

AUTOR INNOWACJI

Fundacja WDO-MED

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego