POSZKOLE

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Rozwiązanie definiuje skuteczne sposoby podejmowania współpracy z chorymi na różnych etapach choroby, jak również prezentuje metody wsparcia dla opiekunów. Program dedykowany chorym na Alzheimera oraz ich opiekunom nieformalnym (rodzinnym)..

W ramach licencji udostępniamy: Sprawozdania przedstawiające zastosowane metody pracy, wskazówki dotyczące uzupełnienia przyjętej metody, tablice edukacyjne.

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Nasze zadanie służy osobom chorym na chorobę Alzheimera oraz nieformalnym opiekunom osób chorych. Nasze uwagi i spostrzeżenia
w formie opracowanych standardów mogą stosować wszystkie osoby, które świadczą pomoc osobom z chorobą Alzheimera- osoby prywatne (rodziny) oraz instytucje opieki.

AUTOR INNOWACJI

Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów  „Zaczarowani“. Misją organizacji jest udzielanie wsparcia osobom zależnym w sensie zdrowotnym
i społecznym. Wspieramy osoby bez mieszkania, starsze, z różnymi formami demencji. Oprócz tego prowadzimy działania na rzecz lokalnej społeczności, podejmujemy zadania  z zakresu edukacji i kultury.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego