„Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“
13.02.2019  – POZNAŃ – CONCORDIA DESIGN
ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań

Za nami konferencja podsumowująca dwie edycje pracy w ramach  Inkubatora Innowacji  Społecznych Wielkich Jutra.  W konferencji udział wzięła liczna reprezentacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Panią Wiceminister Małgorzatą Jarosińską-Jedynak na czele. Ponad stu gości konferencji mogło zapoznać się z innowacjami, które powstały w naszym Inkubatorze. Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu i doradczemu udało nam się wypracować 47 wyjątkowych rozwiązań – usług, prototypów produktów, modeli współpracy. Podczas konferencji szerzej omówiliśmy 14 z nich, w naszej ocenie najbardziej innowacyjnych i największym potencjale według nas. Mamy nadzieję, że rozmowy przeprowadzone w drugiej części konferencji dotyczące upowszechniania innowacji w środowiskach biznesowych, przyniosą wymierne korzyści. Pozwoli to,  zapełnić choć w części luki, jakie  istnieją w dotychczas stosowanych metodach organizacji wsparcia dla osób niepełnosprawnych lub osób starszych w wymiarze aktywizacyjnym  i społecznym. Inkubator DGA będzie kontynuował  wsparcie powstałych pomysłów, oraz szukał nowych rozwiązań do inkubacji

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego