Podróże KolejLove

PODRÓŻUJ, POMAGAJ, OSZCZĘDZAJ!

NA CZYM POLEGA
NASZE ROZWIĄZANIE

Innowacją jest narzędzie jakim jest elektroniczna platforma pozwalająca na kojarzenie ze sobą osób z niepełnosprawnością chcących odbyć podroż koleją w danym kierunku oraz innych pasażerów udających się w tym samym kierunku i tym samym pociągiem. Platforma ma formę strony internetowej klasycznej, jak i strony w wersji mobilnej, dostępnej na smartfony i tablety. Poza kojarzeniem pasażerów, platforma stanowi bazę wiedzy na temat ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w transporcie kolejowym. Pomaga ona również w planowaniu podróży poprzez zamieszczenie linków do stron i aplikacji z rozkładami jazdy czy stron przewodników kolejowych.

KOMU SŁUŻY
NASZE
ROZWIĄZANIE

Innowacja służy grupie osób, którą można określić jako osoby zależne – osobom z niepełnosprawnością, chcące odbywać podróże koleją oraz pozostałym pasażerom, podróżującym w tej samej relacji i tym samym pociągiem, chcącymi udzielić wsparcia w podróży osobom niepełnosprawnym.

KTO MOŻE
ZASTOSOWAĆ
NASZE
ROZWIĄZANIE

Rozwiązanie to mogą stosować:

  • organizacje pozarządowe, tj. fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia osób niepełnosprawnych oraz spółdzielnie socjalne, zwłaszcza zajmujące się wsparciem osób niepełnosprawnych,
  • przewoźnicy transportu kolejowego
  • jednostki samorządu terytorialnego i podległe im organizacje zajmujące się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami,
  • oraz osoby będące opiekunami osób niepełnosprawnych podczas podróży koleją.

JAKIE MATERIAŁY
UDOSTĘPNIAMY
W RAMACH
LICENCJI

W ramach Inkubatora stworzyliśmy elementy takie jak:

  • opis sposobu budowy portalu
  • portal internetowy www.podrozekolejlove.pl
  • nagrania video pokazujące jak działa portal Podróże KolejLove
  • Regulamin wraz z instrukcją korzystania z portalu.

KIM
JESTEŚMY

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych jako organizacja zajmuje się przede wszystkim aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy nasi pracownicy są osobami niepełnosprawnymi, w większości w stopniu znacznym. Fundacja zwraca także uwagę na różnego rodzaju niedogodności na jakie napotykają w przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnością. Realizujemy granty z dziedziny innowacji społecznych dla osób niepełnosprawnych.

GDZIE MOŻECIE
NAS ZNALEŹĆ
I JAK SIĘ Z NAMI
KONTAKTOWAĆ

www.podrozekolejlove.pl
oraz
www.fundacjafareon.pl
Kontakt: fundacjafareon@wp.pl,
Osoba kontaktowa: Damian Kołodziejczyk, tel.: +48 731 000 169

POBIERZ TEASER