MODELE WSPARCIA

Wsparcie Plus

platforma internetowa z obsługą CallCentre która jest łącznikiem pomiędzy: NGO, osobą zależną a pozostałymi podmiotami

WIĘCEJ

Cień pomoże Ci… wyjść z cienia

usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla młodych dorosłych.

WIĘCEJ

Razem dla osób zależnych

biblioteki: audiobooki a ośrodek pomocy społecznej

WIĘCEJ

Poprawa kondycji psychofizycznej seniorów i ich opiekunów

 terapią obejmującą następujące metody: tlenoterapia, ozonoterapia, felinoterapia, dogoterapia i hortiterapia.

WIĘCEJ

Szczere pola

integracja seniorów z wychowankami placówki opiekuńczo- wychowawczej.

WIĘCEJ

Usługi opiekuńcze dla osób zależnych „POSZKOLE”

program dedykowany chorym na Alzheimera oraz ich opiekunom nieformalnym

WIĘCEJ

Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

WIĘCEJ

Społeczna Sieć Współpracy

organizowanie opieki dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej poza godzinami opieki instytucjonalnej

WIĘCEJ

Innowacyjny system aktywizacji, teleopieki i telemedycyny dla osób zależnych

WIĘCEJ

Teraz my pomożemy potrzebującym!

model wsparcia rodziców dzieci nieuleczalnie chorych i ich rodzin.

WIĘCEJ

+Zwierzak

Metodyka wsparcia osób zależnych i/lub niepełnosprawnych opartego na udziale zwierząt towarzyszących.

WIĘCEJ

Rehabilitacja dla każdego

Intensywna rehabilitacja dla pacjentów wymagających rehabilitacji neurologicznej

WIĘCEJ

SPRAWIEDLIWOŚĆ SŁYSZY GŁUCHYCH

ZWIĘKSZANIE DOSTĘPU DO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

WIĘCEJ

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

Nordic Walking dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

WIĘCEJ

Jak uczyć osoby ze spektrum autyzmu samodzielnego spędzania czasu wolnego.

WIĘCEJ

Mniej samotności

model wsparcia starszych osób zależnych przez młodych.

WIĘCEJ

POMOST

Innowacyjny model wsparcia osób zależnych i ich rodzin przez studentów kierunku Psychologia.

WIĘCEJ

EMO – pomocnik

innowacyjny model wsparcia osób zależnych i ich rodzin

WIĘCEJ

Poszukiwacze wsparcia

 wsparcie opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.

WIĘCEJ

Filmoterapia w kryzysie

wsparcie zdrowia psychicznego osób starszych

WIĘCEJ