VAC

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie to  samoczynna i samodzielnie działająca pompa do  leczenia ran  metodą podciśnienia. Urządzenia jest budowane z myślą
o  prostocie użytkowania, mobilności oraz jak  największej  trwałości w stosunku do podobnych urządzeń. Naszym  zadaniem było  stworzenie urządzenia, które w swojej  prostocie będzie używane przez opiekunów osób zależnych oraz same osoby zależne.

W ramach licencji udostępniamy: opis techniczny projektu,  rysunki  techniczne projektu,  elementy montażu ,  rysunki  techniczne dotyczące obudowy, listę podzespołów.

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie jest skierowane do  kilku  grup  odbiorców-  pierwszą z nich  stanowią osoby  cierpiące na przewlekłe rany ze względu  na choroby  współistniejące lub przebyte operacje. Drugą grupę stanowią opiekunowie zmuszeni do częstych  zmian  opatrunków u  osób zależnych. Na koniec nasze urządzenie skierowane jest również do  sektora medycznego  i szpitalnego  dzięki  czemu są w stanie znacząco  obniżyć koszty leczenia jednostki. Rozwiązanie jest uniwersalne i  proste w użyciu  dlatego  nie ma przeciwwskazań  w jego  zastosowaniu  dla jakiejkolwiek  grupy.

AUTOR INNOWACJI

Nowe technologie stwarzają wiele możliwości udoskonalenia opieki nad pacjentami. Umiejętne ich wykorzystanie ułatwi pracę lekarzy i zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Przez bliską współpracę ekspertów nowych technologii i klinicystów, jesteśmy u progu tworzenia medycyny przyszłości. Fundacja Medigent łączy wszystkie te elementy i wychodzi naprzeciw potrzebom lekarzy, pacjentów, ośrodków medycznych oraz koncernów farmaceutycznych, wsłuchując się w ich potrzeby i tworząc nowe rozwiązania.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego