Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Innowacja opiera się na umożliwieniu osobom zależnym i ich opiekunom wynajęcia pojazdu na godziny po niskiej, preferencyjnej stawce. Wartością dodaną ma być osobisty kierowca posiadający niezbędną wiedzę oraz kompetencje w zakresie pomocy i opieki w stosunku do osób zależnych i niepełnosprawnych. Dla projektu powstała strona internetowa, która umożliwia zamówienie wybranej usługi w dogodnym miejscu
i czasie wraz z możliwością wybrania kierowcy. Pojazd, którym będą przewożeni zainteresowani będzie dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeśli chodzi o Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej to jego obowiązkiem będzie nie tylko kierowcą samochodu, ale również pomoże
z wniesieniem zakupów, wykupieniem leków itp. Z tego względu również korzystanie z tego rozwiązania jest bezpieczniejsze dla osoby zależnej, niż korzystanie z komunikacji publicznej. Osoba zależna nie jest pozostawiona sama sobie, a jej opiekun ma pewność że ktoś się nią zaopiekuje.

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Grupę docelową pomysłu stanowią osoby niepełnosprawne dorosłe
i niepełnoletnie. Z oferty będą korzystali również ich rodzice i opiekunowie, którzy będą mogli choć na chwilę oddać komuś swoje obowiązki. Docelowo rozwiązanie mogłoby zostać wdrażane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz przez nie dofinansowywane.

AUTOR INNOWACJI

LCR Sp. z o.o. – firma dysponuję dużą wiedzą oraz doświadczeniem jeśli chodzi o rynek transportu i logistyki. Kierujący projektem jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, co daje mu również wiedzę z dziedzin społeczno – kulturowych.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego