SILVER LINE (Srebrna Linia) oferuje 24-godzinną pomoc telefoniczną dla osób starszych zapewniając im tym samym dostęp do niezbędnych informacji, porad, wskazówek, jak również kontaktów z drugą osobą. Linia telefoniczna jest w pełni bezpłatna i dostępna w każdym dniu w roku. Pomoc oferowana jest przez przeszkolonych wolontariuszy, spośród których wielu to seniorzy. Wolontariusze tworzą grupy zainteresowań, do których przystąpić mogą osoby starsze zainteresowane rozmowami na konkretny temat.

Srebrna Linia pozwoliła w znacznym stopniu zmniejszyć poczucie wykluczenia u osób starszych, zapewniając im możliwość kontaktu z drugą osobę. Biuro główne linii telefonicznej działa w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Strona Projektu: http://www.thesilverline.org.uk