BE MY EYES to aplikacja smartfonowa umożliwiająca osobom niewidomym uzyskanie niezbędnej im pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego przy wykorzystaniu wideo rozmowy z wolontariuszami. Aplikacja ułatwia wykonywanie zadań, których upośledzenie narządu wzroku znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia, na przykład odczytywanie rozkładu jazdy na przystanku, treści na puszce z gotową żywnością, zapoznawanie się z ulotką,  itp. Za pośrednictwem obrazu przekazywanego z kamery w komórce niewidomego, wolontariusz odczytuje informację, a następnie przekazuje ją ustnie.

Pomysłodawcą aplikacji jest Hans Jørgen Wiberg, sam będący osobą niewidomą. Pomysł na aplikację stanowi odzwierciedlenie dostrzeżonej przez niego samego, jako osoby zależnej, potrzeby osób niewidomych.

Strona Projektu: http://www.bemyeyes.org/