POMOST

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

POMOST – Innowacyjny model wsparcia osób zależnych i ich rodzin przez studentów kierunku Psychologia.

Produktem finalnym innowacji społecznej jest zestaw dokumentów opisujących model wsparcia osób zależnych i ich rodzin oraz łatwo dostępne (dostępne z dowolnego miejsca, zatem również z domu, dostępne on-line, o dowolnej porze doby), kompleksowe (uwzględniające możliwie jak najwięcej potrzeb i oczekiwań osób zależnych i ich opiekunów, które sami również wskażą podczas testowania), bezpłatne narzędzie spełniające dwie kluczowe funkcję:

  1. STRONY WWW, na której organizacje i instytucje pomocowe wspierające osoby zależne i ich rodziny będą mogły zgłaszać zapotrzebowanie na wsparcie ze strony studentów ostatnich lat psychologii. Będzie to nowa strona internetowa stworzona z myślą o łączeniu osób zależnych
    i studentów. Każda zainteresowana instytucja będzie mogła utworzyć na stronie swoje konto, następnie skonfigurować swój profil, a za jego pomocą komunikować jakiego rodzaju poszukuje pomocy i nawiązywać kontakty z osobami chcącymi pomóc.
  2. BAZY WIEDZY, złożonej z:
  • Zestawu materiałów edukacyjnych (graficzna wizualizacja modelu, dobre praktyki dla studentów, instrukcja i instrumentarium, zestaw wzorów regulaminów i umów)
  • rekomendacji w zakresie sposobów wspierania rodzin osób zależnych – dla uczelni, biur karier, kół naukowych;
  • zmapowanych form wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego w celu uświadamiania osób zależnych i ich rodzin o możliwościach wsparcia;

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Innowacja jest przeznaczona dla dorosłych (powyżej 18 r.ż) osób zależnych (niepełnosprawnych, chorych, w tym seniorów) nie pracujących i nie uczących się, bez względu na płeć, pozostających pod opieką rodzin z uwagi na swoją sytuację zdrowotną. Użytkownikami innowacji są uczelnie, biura karier, koła naukowe, studenci ostatnich lat na kierunku Psychologia (4 i 5 rok).

AUTOR INNOWACJI

TAKE-OUT istnieje na rynku od 2003 roku. Przez lata wzbogacaliśmy swoje doświadczenie oraz warsztat, osiągając międzynarodowe standardy prowadzenia szkoleń. Od 2007 roku jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), a od 2009 do Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ). Na organizowanych przez nas szkoleniach korzystamy z najnowocześniejszych metod nauki oraz bogatej bazy trenerów.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego