Po Kolei O Kolei

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Innowacja „Po kolei o kolei“ polega na organizacji dwudniowych warsztatów (16 h) dla osób niepełnosprawnych poświęconych transportowi kolejowemu w Polsce, połączonych z zajęciami praktycznymi poświęconymi planowaniu podróży i zakupu biletów przy użyciu narzędzi multimedialnych oraz wyjściem studyjnym na dworzec kolejowy (4 h). Każdy z uczestników ma w założeniu otrzymać narzędzie multimedialne jakim jest tablet z zainstalowanymi aplikacjami kolejowymi i środkami na zakup biletów kolejowych poprzez aplikację, w celu samodzielnego odbycia podróży pociągiem po zakończeniu warsztatów.

W ramach inkubacji stworzyliśmy:

  • plan warsztatów „Po kolei o kolei“
  • prezentacja multimedialna do warsztatów „Po kolei o kolei“
  • wydruk prezentacji „Po kolei o kolei“
  • wzór ankiety ex post
  • wzór sprawozdania z samodzielnego przejazdu koleją
  • specyfikacja urządzenia multimedialnego – tablet z aplikacjami kolejowymi

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Innowacja służy grupie osób którą można określić jako osoby zależne – osoby z niepełnosprawnością, chcące samodzielnie odbywać podróże koleją.

Naszą innowację mogą wprowadzać np. organizacje pozarządowe, tj. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne itp. zajmujące się wsparciem osób niepełnosprawnych,  przewoźnicy transportu kolejowego (Grupa PKP oraz działające w jej ramach spółki,
w szczególności PKP Intercity),

AUTOR INNOWACJI

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych jako organizacja zajmuje się przede wszystkim aktywizacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami. Wszyscy nasi pracownicy są osobami niepełnosprawnymi,
w większości w stopniu znacznym. Fundacja zwraca także uwagę na różnego rodzaju niedogodności na jakie napotykają w przestrzeni publicznej osoby z niepełnosprawnością.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego