KONFERENCJA POŚWIĘCONA:

Wsparciu zdrowia psychicznego rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Wsparcie funkcjonowania emocjonalnego osób pracujących z dziećmi z ASD

W dniu 26.02.2019 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona Wsparciu zdrowia psychicznego rodziców i osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. W spotkaniu wzięło udział blisko  500 osób.

Nasze rozwiązanie polega na wykorzystaniu platformy edukacyjnej w postaci strony internetowej dostępnej dla każdego. Narzędzia do samooceny emocjonalnej wraz z określeniem ryzyka wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego (dla pracowników) znajdują się na ww. platformie. Każdy z zainteresowanych po zalogowaniu ma możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące jego codziennego samopoczucia, trudności i ogólnego funkcjonowania. Po zakończeniu testu automatycznie zliczana jest punktacja i pokazuje się na ekranie komputera (oraz wysyłany jest na adres mailowy) wynik wraz z interpretacją, jak również wskazane są możliwe do podjęcia kroki. Jest to miejsce do samooceny emocjonalnej nauczycieli/terapeutów pracujących z dziećmi z ASD. Ocena ta dokonywana jest na podstawie specjalnie przygotowanych, zwalidowanych w toku prac projektowych, kwestionariuszy. Dana osoba z otoczenia dziecka niepełnosprawnego może dokonać samooceny oraz uzyskać informacje dotyczące konieczności podjęcia kroków terapeutycznych, bądź konieczności odwiedzenia specjalisty.

Z drugiej strony jest to duża ilość rzetelnej wiedzy, popartej kierunkowym piśmiennictwem, dotyczącym tematyki funkcjonowania, pomocy, czy edukacji dzieci z autyzmem. Docelowo platforma ma być stale uaktualniana o coraz to nowsze doniesienia naukowe, tak by cały czas podwyższać poziom wiedzy na temat zaburzenia, oraz przede wszystkim przyczynić się do poprawy rokowania polskich dzieci z autyzmem.

PREZENTACJA wsparcia