KONFERENCJA POŚWIĘCONA DWÓM ROZWIĄZANIOM:

WROTA PAMIĘCI ORAZ SZU NA TROPIE PAMIĘCI

WROTA PAMIĘCI- Narzędzie edukacyjne dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich otoczenia.

Nasze rozwiązanie polega na stworzeniu wielowymiarowego, wielofunkcyjnego, integrującego rodziny materiału terapeutyczno – edukacyjnego  i zaadaptowaniu na wspomniane potrzeby bardzo popularnej formy spędzania czasu, jaką jest gra planszowa. Wielowymiarowość jest realizowana poprzez spełnienie przez narzędzie jednocześnie następujących funkcji: terapeutycznej, relacyjnej (budowanie relacji w rodzinie), aktywizującej chorych. Integracja odbywać się będzie poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, a dzięki wykorzystaniu specjalnie zaprojektowanej gry, budowaniu atmosfery bezpieczeństwa i zaufania pomiędzy opiekunami i osobami chorymi. Wielofunkcyjność jest związana z możliwościami wykorzystania gry jako stymulatora aktywizacji osób chorych, narzędzia spowalniającego procesy chorobowe, ćwiczenia funkcji poznawczych, narzędzie wspomagające proces diagnostyczny.

PREZENTACJA WROTA PAMIĘCI ORAZ SZU NA TROPIE PAMIĘCI

SZU NA TROPIE PAMIĘCI :    Seria książeczek dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Seria książeczek dotyka problematyki chorób otępiennych, które postrzegane są przez wiele osób jako bardzo trudne. Szczególnym wyzwaniem staje się dla wielu osób przekazanie informacji o chorobie osoby bliskiej najmłodszym jej członkom, czyli dzieciom.

Czytelnicy odkrywają wraz ze swoim dzieckiem proces rozumienia osób z chorobami demencyjnymi. Dzięki próbom angażowania dziecka w proces wspierania osoby z chorobą otępienną zapobiegamy izolacji społecznej chorych, a w dzieciach kształtujemy dobry stosunek do choroby, inności i tworzymy w nich dobre postawy, które mogą procentować, w czasie gdy ich rodzice osiągną wiek senioralny.