KONFERENCJA POŚWIĘCONA:

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

Nordic walking przy pomocy i wsparciu ze strony profesjonalnie przygotowanych przewodników (asystentów) sportowych jest nowym rodzajem oddziaływania rehabilitacyjno-rekreacyjnego, które w znaczącym stopniu mobilizuje osoby z niepełnosprawnością wzrokową  do: aktywności, zwiększenia stopnia samodzielności, podniesienia samooceny, optymizmu życia, przezwyciężania niedomagań fizycznych i nauki interakcji z otoczeniem, a nawet podjęcia nowych ról rodzinnych i społecznych włącznie z zawodowymi. Pomysł polega na przeszkoleniu  a następnie wspólnych zajęciach sportowych przewodników oraz osób z dysfunkcjami narządu wzroku. Celem wprowadzenia innowacji społecznej jest wsparcie aktywności sportowej osób niewidomych i słabowidzących, zwiększając tym samym szanse na zdrowsze życie, poprzez dostosowany do tej grupy model wsparcia oparty na nordic walking („Model wsparcia aktywności sportowej osób niewidomych i słabowidzących oparty na nordic walking”).  W ramach licencji udostępniamy materiały szkoleniowe w formie podręcznika z nakresu nordic walking, pedagogiki specjalnej, psychologii, konspekty zajęć praktycznych.

PREZENTACJA RAZEM MOŻAN WIĘCEJ