KONFERENCJA POŚWIĘCONA ROZWIĄZANIU:

MODEL-DOM

W dniu 28.02.2019 r w Poznaniu odbyła się konferencja poświęcona rozwiązaniu MODEL DOM

Model DOM – Model wsparcia rodzin z dzieckiem onkologicznym To uporządkowany model wsparcia rodziców/opiekunów dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po przebytej chorobie onkologicznej. Model, z jednej strony koncentruje się na całej rodzinie angażując wszystkich jej członków, z drugiej strony na poszczególnych członkach rodzin (opiekunach) – gdzie zmiana sytuacji jednostki przełoży się na zmianę sytuacji w całej rodzinie.

Diagnoza sytuacji w rodzinie i cały model pracy z rodziną opiera się na wykorzystywaniu zasobów rodziny (strenghts- based social work practice). Model odwołuje się do teorii pozytywnej adaptacji  w nieprzystających warunkach życia – czyli koncentruje uwagę na dostrzeganiu mocnych stron, a nie deficytach w rodzinie. Nawiązuje więc do prężności rodziny, a więc na bazie zasobów rodziny wypracowywane są dalsze działania w obszarach pracy z:

  • samym dzieckiem w trakcie leczenia przeciwnowotworowego i po przebytej chorobie nowotworowej,
  • opiekunem dziecka
  • pracownikami instytucji środowiska lokalnego (np. przedszkolem, szkołą, kolegami i koleżankami w szkole/przedszkolu lub przedstawicielami pomocy społecznej).

Celem pośrednim jest wzrost wiedzy i zwiększenie świadomości lokalnych zarówno pracowników instytucji, jak i uczniów na temat możliwości i sposobów wspierania przez środowisko lokalne dzieci w trakcie leczenia lub po przebytej chorobie, jak również ich opiekunów.

PREZENTACJA MODEL DOM