KONFERENCJA POŚWIĘCONA:

KolejLove

Konferencja poświęcona rozwiązaniu : Podróże KolejLove https://www.podrozekolejlove.pl/

W dniu 26.02.2019 w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące portalu www.podrozekolejlove.pl. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przewoźników kolejowych , organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz media.

Strona www.podrozekolejlove.pl kojarzy osoby udające się w tym samym kierunku i czasie w podróż pociągiem. Jeżeli trasa osoby niepełnosprawnej połączy się z trasą osoby sprawnej, to może ona stać się jej potencjalnym opiekunem i pomóc osobie niepełnosprawnej w podróży pociągami wszystkich polskich przewoźników. Skojarzeni ze sobą podróżnicy kupują wspólny bilet kolejowy. Dzięki temu opiekun osoby niepełnosprawnej dostaje 95 proc. zniżki na przejazd.

PREZENTACJA Kolejlove