KONFERENCJA POŚWIĘCONA:

EASY MOVE

Mobilna platforma gąsienicowa dla wózków inwalidzkich

Za nami spotkanie w Łodzi.

Budujemy platformę poruszającą się na gąsienicach, o napędzie elektrycznym, służącą do przewożenia osób na wózkach inwalidzkich. Dzięki platformie osoba o ograniczonej sprawności będzie w stanie poruszać się po powierzchniach niedostępnych dla zwykłych wózków, jak np. piasek, kamienie, śnieg, żwir, czy nierówne drogi gruntowe i ścieżki w lasach lub na otwartych terenach. Chcemy uświadomić osoby niepełnosprawne, że mogą aktywnie korzystać z życia bez obciążania bliskich i opiekunów. Zasada działania jest prosta: wystarczy, aby osoba o ograniczonej sprawności ruchowej samodzielnie wjechała na platformę własnym
wózkiem inwalidzkim, zablokowała na niej wózek i za pomocą joysticka sterowała platformą. EasyMove można łatwo dopasować do każdego rozmiaru wózka inwalidzkiego. Urządzenie ma kompaktowy rozmiar, nie wychodząc znacząco poza obrys standardowego wózka inwalidzkiego. Obecnie dysponujemy prototypem rozwiązania, który jest w fazie dalszego usprawniania.

Prototyp został przetestowany i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem zarówno osób  niepełnosprawnych, jak i organizacji zajmujących się tą tematyką. Jest to innowacja na skalę europejską. Z podobnych rozwiązań można spotkać zautomatyzowane wersje zwykłego wózka inwalidzkiego, czyli elektryczne wózki na małych kółkach, które jednak pozwalają poruszać się wyłącznie po utwardzonych powierzchniach, lub robione na zamówienie elektryczne wózki-pojazdy z zamontowanymi na stałe gąsienicami, które, owszem, umożliwiają poruszanie się po nierównych terenach, lecz ich ceny są nieosiągalne dla zdecydowanej większości osób, które chciałyby z nich korzystać.

PREZENTACJA EASY MOVE