KONFERENCJA POŚWIĘCONA DWÓM ROZWIĄZANIOM:

Cień pomoże Ci… wyjść z cienia oraz Mniej samotności

W dniu 28.02.2019 r w salach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbyło się kolejne spotkanie.

Tym razem  konferencja była poświęcona dwóm rozwiązaniom.

Cień pomoże Ci… wyjść z cienia – usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla młodych dorosłych.

Rozwiązanie polega na zapewnieniu osobom z grupy docelowej usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wybranych przez osobę korzystającą z usług czynnościach z katalogu poniżej:

  1. wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej:
  2. wsparcie w wykonaniu czynności zaleconych przez lekarza:
  3. wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie:
  4. wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:

Najważniejszymi elementami usług realizowanych zgodnie z naszym modelem, w porównaniu z dotychczas realizowanymi usługami o zbliżonym charakterze są:

– integralne połączenie usług z różnych sfer funkcjonowania klienta, bez wykluczania czynności opisywanych w aktach prawnych dotyczących usług socjalnych jako „czynności opiekuńcze.

PREZENTACJA Cień pomoże Ci wyjść z cienia

Mniej samotności

Projekt „Mniej samotności” ma na celu zniwelowanie zjawiska rosnącej samotności wśród osób starszych oraz poprawę ich samopoczucia w tym kontekście. Senior ma możliwość dzielenia przestrzeni mieszkalnej ze studentem – młodym, energicznym, pełnym pasji i zainteresowań człowiekiem, dając szerokie możliwości łagodzenia skutków samotności i zapobiegania ich rozwojowi. Wspólne spędzanie czasu, wymiana doświadczeń, rozmowa to elementy stanowiące kluczowe znaczenie w kontekście zapobiegania izolacji i degeneracji psychofizycznej osoby starszej. Zgodnie z założeniem projektu, wspólne zamieszkanie seniora ze studentem spowoduje, iż samotność seniora zostanie złagodzona i w jakimś stopniu rozwiązana. Osoba starsza będzie mogła nabyć umiejętności nawiązywania bliskich relacji emocjonalnych z innymi oraz zredukować sztywność i upór na rzecz elastyczności w kontaktach społecznych. Korzyścią dla studenta będzie możliwość rozwiązania problemu mieszkaniowego, możliwość rozwijania empatycznego podejścia do drugiego człowieka oraz kształtowanie postaw prospołecznych.

PREZENTACJA MNIEJ SAMOTNOŚCI