KALKER

Aplikacja dostępna w systemie ANDROID

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Aplikacja „Kalker” to wynik oczekiwań i potrzeb odbiorców po obu stronach (opiekun + pacjent) jakim jest łamanie barier komunikacyjnych pomiędzy nimi.

Aby móc korzystać z aplikacji należy sparować urządzenia (tj. dokonać połączenie urządzeń opiekuna i osoby zależnej). Użytkownicy korzystają z aplikacji jak ze swego rodzaju komunikatora. Osoba zależna zaznaczy jeden
z wybranych problemów, w którego zakresie potrzebuje pomocy o czym aplikacja poinformuje opiekuna
(w przypadku wyłączonej aplikacji będzie to powiadomienie systemowe). Dzięki temu opiekun dokładnie wie jak ma się przygotować do rozwiązania danego problemu co finalnie pozwoli zaoszczędzić czas oraz energię.
W przypadku braku odzewy ze strony opiekuna osoba zależna ma w aplikacji funkcje zadzwonienia na ustalony numer – w wypadku kiedy ta nie odbierze telefonu istnieje też przycisk bezpośredniego kontaktu z pogotowiem ratunkowym. Tak więc osoba zależna nigdy nie zostanie sama w potrzebie.

W ramach licencji udostępniamy kod źródłowy aplikacji mobilnej dla platformy iOS oraz Android, a także kod źródłowy aplikacji po stronie serwera tzw. API

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie walczy z problemem komunikacyjnym na linii osoba zależna – opiekun, dając obu stronom skuteczne i darmowe narzędzie usprawniające komunikacje. Osoba korzystające z naszej aplikacji to każda osoba zależna i jej opiekun. Ze strony osób zależnych istnieją tylko dwa warunki. Osoba ta musi posiadać, zdolność widzenia na poziomie dostatecznym oraz zdolności manualne, aby korzystać z urządzenia mobilnego (telefon, tablet) na poziomie jednego dotyku (nos, długopis w ustach, noga, palec). Na pewno głównymi użytkownikami będą wszystkie osoby zależne nie tylko te przykute do łóżka. Mogą to być osoby starsze, osoby sparaliżowane, pacjenci w szpitalu, przeziębione dziecko w domu, głuchoniemy, człowiek ze stwardnieniem zanikowym bocznym, osoba bardzo chora, a nawet sąsiad czy dziecko w pokoju obok. Ważne, że dzięki tym rozwiązaniom opiekun nie będzie musiał domyślać się co dzieje się z podopiecznym, a dostanie precyzyjnie określone informacje. Korzystanie z naszego rozwiązania jest darmowe i proste.

AUTOR INNOWACJI

ARTMAKER Monika Kowzan

Jesteśmy firmą z ponad 8 letnim doświadczeniem. Tworzymy produkty i rozwiązania z szeroko rozumianej dziedziny IT, jak np. strony internetowe, aplikacje webowe oraz mobilne, a także gry na platformy mobilne.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego