Dorosłość bez barier

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie polega na opracowaniu nowego modelu pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Opracowane przez nas materiały, które udostępniamy w ramach licencji składają się  z 3 części:

  1. Broszury edukacyjnej dla rodziców i specjalistów wyjaśniającej w sposób jasny i przejrzysty etapy rozwoju psychoseksualnego. Wyjaśnienie dlaczego edukacja psychoseksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną jest taka ważna oraz nasze propozycje rozwiązań sytuacji trudnych związanych z tym tematem.
  2. Zestawu scenariuszy wraz z kartami pracy do realizacji zajęć z zakresu edukacji psychoseksualnej i kartami pracy do realizacji zajęć z symulatorem Real Care Baby który będzie bardzo przydatny podczas realizacji zajęć z osobami z niepełnosprawnością intelektualną nie tylko w placówkach. To bardzo proste i profesjonalne narzędzie pracy dla specjalistów którzy stawiają pierwsze kroki lub szukają nowych pomysłów w zakresie edukacji psychoseksualnej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
  3. Zestawu ideogramów stanowiących uzupełnienie materiałów do opracowanych scenariuszy i nie tylko…

Idealne rozwiązanie do różnorodnych działań edukacyjnych. Opracowane z niezwykłą starannością ideogramy pozwolą na wypełnienie luki w zakresie materiałów edukacyjnych dostosowanych do osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Nasze rozwiązanie służy dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Nasze rozwiązanie modą zastosować rodzice, rodzeństwo, opiekunowie , instruktorzy terapii zajęciowej oraz terapeuci i rehabilitanci osób z niepełnosprawnością intelektualną

AUTOR INNOWACJI

Jesteśmy pedagogami posiadającymi wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 2 który działa przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Koszalinie.

Od wielu lat prowadzimy w naszej placówce  edukację psychoseksualną. Pomagamy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzicom oraz specjalistom w rozwiązywaniu problemów i dylematów związanych z tym trudnym tematem.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego