DOM to PRACA

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Rozwiązanie polega na stworzeniu aplikacji internetowej, która dostarczy praktycznych informacji o m.in.: zasiłkach i świadczeniach finansowych, możliwościach rehabilitacji, obowiązujących przepisach prawnych. Osoby zainteresowane będą mogły poszukać odpowiedzi na swoje pytania w informacjach zawartych w bazie wiedzy (FAQ) lub wysłać swoje pytanie do eksperta. Odpowiedź zostanie przesłana na adres mailowy osoby pytającej.

Aplikacja będzie ogólnodostępna, a korzystanie z niej bezpłatne. Będzie skupiała w jednym miejscu najpotrzebniejsze dla opiekunów  informacje, których zazwyczaj należy szukać w rozproszonych źródłach. Internetowy charakter aplikacji umożliwi opiekunom korzystanie z niej bez wychodzenia z domu i z każdego miejsca w kraju.

Wraz z licencją przekazujemy: opis końcowy aplikacji, opis technologii na jakiej została wykonana aplikacja, wszystkie niezbędne narzędzia i kody źródłowe oraz prawa (autorskie prawa majątkowe, prawo do duplikowania i rozpowszechniania).

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Rozwiązanie służy opiekunom osób niepełnosprawnych (rodzice, krewni, dzieci), osobom niepełnosprawnym, osobom opiekującym się seniorami. Będzie również przydatne dla osób, które przygotowują się do podjęcia opieki nad osobą potrzebującą stałej pomocy. Osobami które mogą wykorzystać model są osoby zajmujące się tematyką opieki nad osobami zależnymi organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe, instytucje opiekuńcze, internetowe portale tematyczne, pedagodzy, terapeuci.

AUTOR INNOWACJI

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich ma na celu rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. Jesteśmy organizacją pozarządową niezwiązaną z żadną partią polityczną czy grupą interesu. Specjalizujemy się w mobilizacji i edukacji obywatelskiej, a inspiracje czerpiemy m.in. z dokonań polskich działaczy społecznych XIX i XX wieku oraz tradycji pierwszej „ Solidarności  ”. Nasze działania realizujemy poprzez inicjatywy prospołeczne tematycznie związane z ideą dobra wspólnego, kapitału społecznego i jakości życia.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego