Biblioteka multimedialna zaburzeń psychicznych wśród osób starszych i niesamodzielnych

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Produktem finalnym jest stworzona innowacyjna biblioteka multimedialna dotycząca zaburzeń psychicznych wśród osób starszych i niesamodzielnych. W Polsce narzędzi umożliwiających dokształcenie się z zakresu pomocy osobom starszym i niesamodzielnym. W ramach licencji udostępniamy trzy elementy: Instrukcja użytkownika, biblioteka multimedialna składająca się z 8 videobooków oraz 8 scenariuszy.

Biblioteka multimedialna zaburzeń psychicznych w starszym wieku będzie własnością publiczną (tworzona na licencji otwartej creativ commons). Będzie dostępna powszechnie i bezpłatnie. Będzie mógł ją otworzyć i korzystać z niej każdy, kto potrzebuje informacji i wsparcia, a także odpowiedzi na pytania dotyczące jego, jego bliskich czy problemów w otaczającej go rzeczywistości.

Videobooki mogą zostać niewielkim kosztem rozpropagowane zarówno w sieci internetowej jak i poprzez instytucje zajmujące się zdrowiem psychicznym i opieką nad osobami starszymi. W ten sposób stworzony produkt może być powielony bardzo niskim kosztem.

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Odbiorcami projektu są osoby zależne a w szczególności osoby starsze cierpiące na zaburzenia psychiczne oraz ich najbliższe otoczenie. Skutkiem realizacji projektu ma być poprawa zdrowia osób starszych oraz ich otoczenia poprzez lepszą pomoc świadczona w otoczeniu lokalnym oraz możliwości zapewnienia lepszego wsparcia opiekunom. Grupy użytkowników proponowanego rozwiązania to wszystkie grupy pracujące z osobami starszymi. Są to przede wszystkim  opiekunowie rodzinni i pomoc sąsiedzka seniorów, opiekunowie specjalistyczni i asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunowie specjalistyczni i asystenci osób  niepełnosprawnych oraz lekarze i terapeuci

AUTOR INNOWACJI

Fundacja Science for Life działa w obszarze medycyny oraz nowoczesnych technologii. Łącząc wiedzę, profesjonalizm i doświadczenie tworzy nowe idee oraz rozwiązania, które pozwalają na utrzymanie zdrowia i  zapobieganiu chorobie. Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie wszystkich osób pragnących odkrywać, rozwijać i wykorzystywać posiadany przez siebie potencjał oraz zasoby, umożliwiając im funkcjonowanie na możliwie najwyższym indywidualnym poziomie efektywności umysłowej przy zachowaniu bardzo dobrej kondycji psychofizycznej.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego