Aplikacja mobilna „TAK”

NA CZYM POLEGA INNOWACJA?

Metoda koordynowania i popularyzacji wolontariatu młodzieży szkolnej na rzecz osób zależnych za pomocą aplikacji mobilnej “TAK!” Rozwiązanie polega na wykorzystaniu aplikacji mobilnej jako metody wsparcia osób zależnych i ich opiekunów. Dzięki aplikacji osoby zależne w prosty sposób mogą zarejestrować się oraz zgłaszać potrzeby otrzymania wsparcia w danym dniu za pomocą intuicyjnego, interaktywnego interfejsu. Zgłoszenie potrzeby za pośrednictwem aplikacji dotrze do wolontariuszy ze szkół i innych ośrodków wolontariackich. Zgłoszenia będą wyświetlały się według ustawień lokalizacji, aby ułatwić wykonywanie zadania, pomijając na przykład długi czas dojazdu do osoby zależnej. Po przyjęciu zadania do wykonania osoba zależna i wolontariusz otrzymają do siebie kontakt. Dzięki temu mogą się oni  kontaktować i ustalić dodatkowe szczegóły realizacji zadania. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepie google, aby z niej korzystać należy zainstalować ją na urządzeniu z androidem (smartfon lub tablet) i założyć odpowiedni profil konta (klient-osoba zależna lub uczeń-wolontariusz). Logowanie/rejestracja na konto wolontariusza odbywa się poprzez konto na Facebooku lub konto Google. Następnie wolontariusz musi podać kod przypisany do szkoły lub innej organizacji, z którą jest powiązany – to zapewnia kontrolowanie osób, które zgłaszają się do wykonywania zgłoszeń potrzeb osób zależnych. Rejestracja konta osoby zależnej polega na wypełnieniu krótkiego formularza oraz nadaniu loginu i hasła, za pomocą których będzie można logować się do aplikacji.

DLA KOGO JEST INNOWACJA?

Rozwiązanie jest skierowane do osób niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i młodych, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, seniorów zależnych, rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów niepełnosprawnych i seniorów. Grupą docelową aplikacji są osoby potrzebujące pomocy, szczególnie samotne, nie mające wsparcia we wspólnocie sąsiedzkiej, poszukujące pomocy u osób trzecich oraz osoby oferujące pomoc – wolontariusze.

Nasze rozwiązanie mogą stosować np. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, nauczyciele i wychowawcy kół wolontariatu,  wolontariusze, instytucje wspierające osoby zależne, domy pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej, kluby seniora, związki emerytów, rencistów i inwalidów, organizacje pozarządowe wspierające osoby zależne oraz sami opiekunowie osób zależnych

AUTOR INNOWACJI

Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych Fundacja została stworzona w 2012 roku przez grupę młodych ludzi – pracowników i wolontariuszy, którzy na co dzień, poza pracą zawodową, działają na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Zajmujemy się aktywizacją społeczną oraz obywatelską, podejmując różne inicjatywy m. in. w zakresie edukacji, pracy z młodzieżą, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wykluczonych, pomocy prawnej. Staramy się wnosić wkład w działalność trzeciego sektora poprzez współpracę z lokalnymi instytucjami, organami administracji publicznej i  organizacjami pozarządowymi oraz stymulowanie działań w zakresie polityki młodzieżowej.

STRONA INNOWACJI
POBIERZ TEASER

Projekt realizowany w ramach projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020   nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z 22 czerwca 2016 r. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV. Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1: Innowacje społeczne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego